ผู้สอน
ผศ.ดร. วัชระ แลน้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 2/59 section 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23189

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานการผลิตสัตว์สำหรับนิสิตสัตวศาสตร์