441-352 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises)
ผู้สอน

ดร. วรพจน์ ปานรอด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
441-352 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23193

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ประเภทและลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจการลงทุน การเลือกทำเลธุรกิจ การจัดองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีการเงินการวางแผนการลงทุน และการวางแผนกำไร การตลาด การจัดทำแผนธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจการแก้ปัญหาต่างๆ นโยบายของรัฐส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.