441-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้อง ปี 2559
ผู้สอน

ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
441-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้อง ปี 2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23215

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา เป้าหมายและดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาค การคำนวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน ปัญหา การว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงิน และการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกำหนด อัตราแลกเปลี่ยน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.