คพ332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-59 sec.1


ผู้สอน
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คพ332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-59 sec.1

รหัสวิชา
23216

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายวิชา

Microcontroler


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books