ผู้สอน
ศิริวรรณ หมวดทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23220

สถานศึกษา

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับออกสอนนอกชั้นเรียน