เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

850315 Food Quality and Evaluation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาทราบความหมายและความสำคัญของคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร