homeโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (3000-0201)
person
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (3000-0201)

ผู้สอน
นาย วชิระ ศรสุรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (3000-0201)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2325

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (3000-0201)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)