homeโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (3000-0201)
personperson_add
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (3000-0201)

ผู้สอน
นาย วชิระ ศรสุรินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (3000-0201)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2325

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (3000-0201)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)