CA2105 Application for broadcasting
ผู้สอน

ศุภทัต แดงเครื่อง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
CA2105 Application for broadcasting

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23279

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ทันสมัย และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.