441-423 Ethics for Administrator ภาคเรียน 2/2559


ผู้สอน
ภัทรอร เวสารัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-423 Ethics for Administrator ภาคเรียน 2/2559

Class ID
23292

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับนักบริหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)