ผู้สอน
ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

421-254-2-59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23306

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

421-254 Information Resources in Science and Technology

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร เก็บเอกสาร ส่งงาน ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน