ผู้สอน
นำพล สาสิงห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23315

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคม