ศิลปะวิจักษ์ เทอม 2/2559


ผู้สอน
นาย เจตณรงค์ ลิขิตบัณฑูร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศิลปะวิจักษ์ เทอม 2/2559

Class ID
23316

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

Test


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)