ผู้สอน
นาย สมศักดิ์ สุคำภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การผลิตสื่อเสียง Audio Production I 2/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23322

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตสื่อเสียง Audio Production I ให้มีความรู้เบื้องต้นเรื่องทฤษฏีเสียง แหล่งกำเนิดเสียง ประเภทของงานเสียง องค์ประกอบของสื่อเสียง กระบวนการผลิตสื่อเสียง เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบำรุงรักษาเครื่องมือ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.