เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผลิตสื่อเสียง Audio Production I 2/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การผลิตสื่อเสียง Audio Production I ให้มีความรู้เบื้องต้นเรื่องทฤษฏีเสียง แหล่งกำเนิดเสียง ประเภทของงานเสียง องค์ประกอบของสื่อเสียง กระบวนการผลิตสื่อเสียง เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบำรุงรักษาเครื่องมือ