เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2560_Orthopedic nursing

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใช้สำหรับการเรียนการสอนในหัวข้อการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อในรายวิชา พ.AE1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เท่านั้น