ผู้สอน
๋Jutarat Saengtong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Social Work for People with Disability (444-313)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23336

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะ ประเภท ของความพิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ นโยบาย มาตรการ แนวทางและการปฏิบัติของรัฐ เอกชน และประชาสังคมต่อผู้พิการ