เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 โรงเรียนบ้านโคกสวาง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เกริกเกียรติ สิงทองราช

โรงเรียนบ้านโคกสวาง

โรงเรียนบ้านโคกสวาง ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 6 ถนน ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000 โทรศัพท์ 0 4243 0213 e-mail: [email protected] Website : http://www.bks04.ictbk.net และ http//www.thai-school.net สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ