homeวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
ศุภฤกษ์ ทองหล่อ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23347

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ติววิทยาศาสตร์ป.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)