เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Packaging Engineering

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Thawien Wittaya

Prince of Songkla University

รายวิชา Packaging Engineering ในส่วนของ อ. เถวียน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ลักษณะเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 4 เครื่องจักรคือ เครื่องปิดฉลาก เครื่องขึ้นรูป บรรจุและปิดผนึก เครื่องปิดผนึกแบบ Blister packaging and thermoform-fill- sealing machine และ เครื่องบรรจุถุง โดยนักศึกษาต้องรู้ส่วนประกอบของเครื่อง ระบบการทำงานและรูปแบบหรือชนิดของสินค้าที่ใช้สำหรับเครื่องดังกล่าว