การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ
ผู้สอน

นาย สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23369

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องส่วนตัว สำหรับทำงานส่งอาจารย์ตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.