กลศาสตร์วิศวกรรม
ผู้สอน

ผศ. ดร. วรนุช แจ้งสว่าง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กลศาสตร์วิศวกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23380

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

กลศาสตร์วิศวกรรม

ระบบของแรง แรงและแรงรวมในสามมิติ การสมดุลของแรงในสามมิติ แรงเสียดทาน โมเมนต์ความเฉื่อย รวมถึงการวิเคราะห์แรงกระทำภายในโครงสร้างของเครื่องจักรกล แรงสถิตย์ จลนพลศาสตรื และจลศาสตร์ของอนุภาค วัตถุเกร็ง การเคลื่อนที่ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน และแรงดล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.