วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ปวช 1
ผู้สอน

กรรณิการ์ กองสุทธิใจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ปวช 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23388

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.