เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ปวช 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กรรณิการ์ กองสุทธิใจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ