ห้องเรียนอัคลาก ม.๔
ผู้สอน

นาย สมศักดิ์ เหล่หวัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนอัคลาก ม.๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23399

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อฝึกฝนทักษะประชาของศาสดามูฮัมหมัด(ซ้อลลั้ลลอฮ์ฮูอ้าลัยฮิวาซัลลัม)ให้เป็นคนดีตามหลักศาสนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.