การเขียนโปรแกรมภาษา RPG


ผู้สอน
สุปีติ กุลจันทร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมภาษา RPG

รหัสวิชา
23400

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายวิชา

การเขียนโปรแกรมภาษา RPG สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM AS/400


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books