การเขียนโปรแกรมภาษา RPG
ผู้สอน

สุปีติ กุลจันทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมภาษา RPG

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23400

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมภาษา RPG สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM AS/400


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.