วิชาคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

วิศิษฐ์ศักดิ์ บุญจิตต์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23414

สถานศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.