ผู้สอน
นุสมีณี สะบูดิง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

438-101


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23422

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

นุสมีณี สะบูดิง