นวัตกรรม ปบัณฑิต 3/4
ผู้สอน

น้องนวัต3/4 ณ มจร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรม ปบัณฑิต 3/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23423

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อทดสอบการเรียนการสอนวิชานวัตกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.