ผู้สอน
นายอดิเรก สีสายัณห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23433

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคต่างๆ