เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มีความเข้าใจ รู้ถึงประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทย ประเภทของวงดนตรีไทย องค์ประกอบของดนตรีไทย และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย