เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

"อาดูยโน่ เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ซึ่งออกแบบให้ใช้งานง่ายทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานอาดูยโน่ ได้แก่ ศิลปิน นักประดิษฐ์ นักออกแบบ ใช้ในงานอดิเรก หรือ ใครๆก็ตามที่สนใจในการประดิษฐ์นวัตกรรม งานสร้างสรรค์"

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง