ผู้สอน
อธิชัย โศจิศิริกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23453

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์