นโยบายสาธารณะและการวางแผน


ผู้สอน
นภาวรรณ แก้วพินิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นโยบายสาธารณะและการวางแผน

Class ID
23464

สถานศึกษา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบายวิชา

https://www.classstart.org/classes/6105


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)