เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ร่างกายของเรา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมใจ กำเนิดสิงห์

โรงเรียนบำรุงปัญญา

ร่างการของเราในระดับชั้นป 6 เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่1การเจริญเติบโตของมนุษย์ในครรภ์มารดา

บทที่ 2 การเจริญเติบของมนุษย์เมื่อออกจากครรภ์มารดา ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของร่างกายในแต่ละช่วงวัยของมนุษย์

บทที่ 3 สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย

บทที่ 4 ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกาย ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย

บทที่ 5 ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกาย