ผู้สอน
นางสาว ณัฐธิดา รักษาพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23477

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 1/2 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50