ผู้สอน
นูรุดดีน มะเซ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23509

สถานศึกษา

โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ทำข้อสอบ