ผู้สอน
รอฮีหม๊ะ เบ็ญดอเลาะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตพื้นฐาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23515

สถานศึกษา

5/2


คำอธิบายชั้นเรียน

444