เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รอกายะห์ สาเระ

โรงเรียนเตรียมวิทยา

  • ให้นักเรียนอธิบายความหมายเกี่ยวกับ ข้อมูลสารสนเทศ