ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ผู้สอน

นางสาวฟิรร์ดาวส์ เสมสรร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23518

สถานศึกษา
โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.