homeชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

ผู้สอน
นาย อภิชาต ธิมาชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2354

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)