บทที่3 Accouting1
ผู้สอน

อรอนงค์ แก้วกองทรัพย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
บทที่3 Accouting1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23543

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

บทที่ 3

- กรอกคะแนนจากภายนอก

- แปลงคะแนนให้เป็น Excel


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.