แผน B (ภ.วค.593) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชีพครู (นวัตกรรม 2560) (ห้อง 1647)
ผู้สอน

ปสุตา แก้วมณี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
แผน B (ภ.วค.593) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชีพครู (นวัตกรรม 2560) (ห้อง 1647)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23548

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.