ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ปี 1/60
ผู้สอน

รังสิต สิงห์มหาไชย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ปี 1/60

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23550

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.