เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในที่นี้ คือ อุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนที่นำมาประกอบกัน เป็นตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์ และจะรวมไปถึ่ง อุปกรณ์ต่อพ่วงที่นำมาใช้งานร่วมกันกับ คอมพิวเตอร์ อีกด้วย