เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เจษฎา ตากันทะ

โรงเรียนอภัยอริยศึกษา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

.