เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว31102)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดการเรียนรู้ โดยครูจิรันธนิน คงจีน

สำหรับสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว31102)

หากมีข้อสงสัยติดต่อผู้สอนได้เลยค่ะ