ผู้สอน
นาง จิรันธนิน คงจีน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว31102)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23557

สถานศึกษา

โรงเรียนเนินพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดการเรียนรู้ โดยครูจิรันธนิน คงจีน

สำหรับสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว31102)

หากมีข้อสงสัยติดต่อผู้สอนได้เลยค่ะ