ผู้สอน
สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

426-324 Geography of Soils


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23560

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

การเกิดและพัฒนาการของดินในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ การกระจายและการจำแนกประเภทของดินที่สำคัญของประเทศและของโลก และการประยุกต์ใช้

Soil genesis and development in various geographical areas; distribution and classification of major soil groups of Thailand and the world; and its applications