เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้สอน

จิราพร สังข์เขี้ยว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23564

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคอกช้าง

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.