ผู้สอน
ปรียา เตี้ยมชุมพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ฟิสิกส์1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23581

สถานศึกษา

โรงเรียนท่าชัยวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์