เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานบ้านม.๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนวางแผนการทำงานบ้าน การจัดตกแต่งบ้าน การดูแลของใช้ภายในบ้านการเลือกเสื้อผ้า การประดิษฐ์ของต่างๆ การประกอบอาหาร