งานบ้านม.๑
ผู้สอน

นางจิตต์ถนอม เล็กอรุณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
งานบ้านม.๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23585

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าชัยวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนวางแผนการทำงานบ้าน การจัดตกแต่งบ้าน การดูแลของใช้ภายในบ้านการเลือกเสื้อผ้า การประดิษฐ์ของต่างๆ การประกอบอาหาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.