เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการจำลองการทำงานสำหรับวงจรไฟฟ้าโดยคอมพิวเตอร์ (343158)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัชราภรณ์ จีนขาวขำ

โรงเรียนเตรียมวิศวะไทย-เยอรมัน

เนื่องจากพวกเราเรียนด้านไฟฟ้ากันมา
และได้เรียนรู้เรื่องวงจรมามากพอสมควร รวมถึงได้ต่อจริงมากันบ้างแล้ว

เลยทำให้ทราบว่า การจะทำวงจรใดวงจรหนึ่งออกมาเพื่อใช้งานจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ

รวมทั้ง ถ้าใครคิดทำออกมาเพื่อการใช้งานจริง หรือทำขายนั้น

จะมีข้อผิดพลาดในวงจรใช้งานจริงไม่ได้นั้นเอง

ดังนั้นจึงได้เกิดวิชานี้ขึ้นมา

เพื่อให้นร ทุกคนได้นำความรู้ที่เรียนมาลองใช้งานคู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดยในวิชานี้ได้เลือกโปรแกรม OrCAD PSpice มาสอน


Grading Policy

Midterm 30%

Final 30%

รายงาน 10%

จิตพิสัย 10%

Lab 20%


ทำความเข้าใจก่อนเรียน

นร. ทุกคนสามารถดาวโหลดเอกสาร และส่งการบ้านได้ทางนี้ รวมถึงสอบถามและแลกเปลี่ยนได้ทางนี้

หรือถ้าไม่เข้าใจยังไง ก็ไปหาที่ห้องพักอาจารย์ได้ที่ตึก 90 ชั้น 7 ห้องที่สอง (ห้องเล็ก)