เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเขียนแบบมอเตอร์คอนโทรล(341132)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัชราภรณ์ จีนขาวขำ

โรงเรียนเตรียมวิศวะไทย-เยอรมัน

เนื่องจากโรงเรียนเตรียมวิศวะฯนั้นเดิมทีมีชื่อว่า "โรงเรียนเตรียมไทย-เยอรมัน"

เลยทำให้เนื้อหาและหลักสูตรที่เรียนนั้น เป็นแบบเดียวกับเยอรมัน

แต่ด้วยปัจจุบันนั้นประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนไปใช้มาตราฐานสากล หรือนานาชาติ

เลยทำให้ในวิชานี้หาหนังสือหรือข้อมูลอ้างอิงได้ยากมาก...
(ขนาดตัวผู้สอนเอง ยังหาหนังสืออ้างอิงได้ยากมาก)

ดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ


เนื้อหาที่เรียน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ เดินสายในวงจร

อุปกรณ์ป้องกันในวงจร

ชนิดสายไฟและการคำนวณ

มอเตอร์ 1 เฟส/3เฟส

วงจรต่างๆที่ใช้ในโรงงาน