วิชาเขียนแบบมอเตอร์คอนโทรล(341132)
ผู้สอน

พัชราภรณ์ จีนขาวขำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเขียนแบบมอเตอร์คอนโทรล(341132)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23589

สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมวิศวะไทย-เยอรมัน

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื่องจากโรงเรียนเตรียมวิศวะฯนั้นเดิมทีมีชื่อว่า "โรงเรียนเตรียมไทย-เยอรมัน"

เลยทำให้เนื้อหาและหลักสูตรที่เรียนนั้น เป็นแบบเดียวกับเยอรมัน

แต่ด้วยปัจจุบันนั้นประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนไปใช้มาตราฐานสากล หรือนานาชาติ

เลยทำให้ในวิชานี้หาหนังสือหรือข้อมูลอ้างอิงได้ยากมาก...
(ขนาดตัวผู้สอนเอง ยังหาหนังสืออ้างอิงได้ยากมาก)

ดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ


เนื้อหาที่เรียน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ เดินสายในวงจร

อุปกรณ์ป้องกันในวงจร

ชนิดสายไฟและการคำนวณ

มอเตอร์ 1 เฟส/3เฟส

วงจรต่างๆที่ใช้ในโรงงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.